Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/2017)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/2017)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/2014)
Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 51/2014)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 121/2015)
Ispravak Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 132/2015)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/2017)

Odluka – Grad Kaštela (PDF)