Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Grad Kaštela objavljuje raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad

02.11.2018.

Grad Kaštela objavljuje raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad kako bi se građanima maksimalno izišlo u susret kad je u pitanju pravilno odlaganje otpada. Kako nekontrolirano odlaganje otpada po javnim površinama ne bi narušavalo izgled grada, što iziskuje i velika financijska sredstva, Grad je odlučio poduzeti još jednu aktivnost kako bi uklonio otpad s javnih površina.

Naime, Grad Kaštela će na pojedine pozicije po mjesnim odborima postaviti velike kontejnere za glomazni otpad s ciljem da se spriječi nagrđivanje javnih površina i u cilju uvođenja reda.

Molimo građane da ne odlažu otpad oko kontejnera ili u vrijeme kad se kontejenr ne nalazi na mjestu odlaganja. Komunalno redarstvo Grada Kaštela će kontrolirati način odlaganja otpada i strogo sankcionirati prekršitelje.

Vrijeme postavljanja i raspored kontejnera bit će organiziran na način da kontejeneri budu što dostupniji najvećem broju građana i da se odveze što više otpada.

Raspored je predviđen na način da osigura uredno odvoženje otpada i da se otpad na pojednoj poziciji zadržava što kraće vrijeme.

U dane blagdana raspored se ne provodi zbog nemogućnosti odvoza na deponij.

Dobra je vijest da će za nekoliko dana, s radom započeti i novoizgrađeno reciklažno dvorište u Rudinama u koje će građani moći samostalno dovoziti otpad u vremenu od 8 do 12 sati.

Podsjetimo, krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi.

Raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad pogledajte u priloženim tablicama:

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content