Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Izjava o načinu korištenja javne usluge-Čistoća Split

14.09.2018.

U posljednje vrijeme na adrese stanovnika Kaštela stižu dopisi Čistoće d.o.o. Split kao trenutnog pružatelja javne usluge prikupljanja otpada gdje korisnici trebaju ispuniti priloženu izjavu i vratiti poštom natrag na adresu Čistoće Split
Čistoća d.o.o. Split je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužna izvršiti obračun korištenja javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Izjava se šalje temeljem čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i sadrži u tom članku propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđenje visine iznosa koji je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.
S obzirom da navedeno stupa na snagu 1. studenoga 2018. potrebno je da svi korisnici javne usluge reguliraju odnos sa Splitskom Čistoćom
O primopredaji pružanja javne usluge prikupljanja i odvoza otpada između Čistoće d.o.o. Split i Zeleno i modro d.o.o. korisnici će biti detaljno i na vrijeme informirani.

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content