Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Lipa su lipa moja Kaštela

02.05.2019.

U sklopu tradicionalne eko-akcije koju organiziraju Turistička zajednica i Grad Kaštela, ove godine se akciji pridružuje i Zeleno i modro.

S ciljem čišćenja okućnica te odvoza krupnoga  otpada pred turističku sezonu, na više lokacija postavljeni kontejneri za glomazni otpad.

.

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content