Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Obavijest poslovnim korisnicima

28.06.2019.

e RAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI od 1.12.2018. svi sudionici javne nabave su obvezni zaprimati elektroničke račune od 1.7.2019. svi sudionici javne nabave su obvezni slati elektroničke račune

Poštovani poslovni partneri,

donesen je Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18). Njegova primjena se odnosi ponajprije na obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi, on utječe na izdavanje računa osoba koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a koji se pojavljuju kao dobavljači naručitelja u sustavu javne nabave. Vrijeme pune primjene ovog Zakona je 01.srpnja. 2019. godine, a do 1. prosinca 2018. godine svi obveznici primjene tog Zakona moraju se osposobiti za primanje e-računa.

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju zaprimiti i ne smiju odbiti e Račun.

Za razmjenu papirnatih računa s dobavljačima nakon 01.srpnja 2019. su propisane visoke novčane kazne.

Na taj način osigurat će se uvjeti da naručitelji primaju i obrađuju strukturirane elektroničke račune koji su u skladu s europskom normom o elektroničkom izdavanju računa (2014/55/EU).

Svaki dostavljeni račun mora sadržavati sve zakonske elemente i popratnu dokumentaciju (narudžbenica, otpremnica, troškovnik i sl. kao i broj narudžbenice tj. ugovora).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

 

 

Za dostavu Vaših računa koristite e-mail: financije@zelenoimodro.hr

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content