Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

OBAVIJEST za korisnike komunalnih vezova u luci otvorenoj za javni promet Kaštela

08.08.2018.

Sukladno Zakonu i Pravilniku te temeljem Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Splitsko- dalmatinske županije naplaćivati će se pristojba za vez i to prema sljedećim uvjetima i iznosima:

Vlasnici brodova/brodica čiji brodovi/brodice pretežito borave na tom području te su i upisani na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave i vlasnici brodova/brodica koji su u svrhu športa i razonode upisani na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave, a koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, plaćaju iznos od 100 kn po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega (LOA).
Umirovljenici, te vlasnici brodova koji se bave gospodarstvom (ribarstvo ili prijevoz putnika), a lučke operacije ne obavljaju u komunalnom djelu luke , plaćaju 50% od iznosa pristojbe za vezove, odnosno 50,00 kn po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega (LOA).

U cijenu pristojbe za vez ne ulazi izvlačenje brodova/brodica i potrošak struje i vode.

OSTALI UVJETI:

Prvenstvo kod sklapanja Ugovora o komunalnom vezu prema sljedećem utvrđenom redoslijedu imaju:

1. Vlasnici brodova/brodica koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, a brodovi/brodice su im upisane u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, posebice za gospodarski ribolov ili prijevoz putnika na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave,
2. Vlasnici brodova/brodica koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, a brodovi/brodice su im upisane u svrhu športa i razonode na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave,
3. Vlasnici brodova/brodica čiji brodovi/brodice pretežito borave na tom području i upisani su na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave.
Prilikom sklapanja Ugovora o komunalnom vezu u luci Kaštela, ovlaštena osoba Lučke uprave SDŽ („Zeleno i modro d.o.o. i ovlašteni djelatnici) dužna je voditi brigu o dužini i namjeni plovila te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

Svi dosadašnji i budući korisnici vezova u luci Kaštela dužni su se što prije, a najkasnije do 30.09. 2018. godine prijaviti kod ovlaštene osobe Lučke uprave SDŽ i sklopiti Ugovor o komunalnom vezu s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, a u kojem će među ostalim uvjetima biti obvezno definirano:

– svi uvjeti glede sigurnosti plovidbe u luci i održavanje reda u istoj;
– iznos naknade za vez, način plaćanja (plaćanje iznosa naknade za vez moguće je prema odredbama u Ugovora o komunalnom vezu);
– vrijeme na koje se ugovor zaključuje.

Potpisivanje Ugovora o komunalnom vezu vršiti će se u prostorijama „Zeleno i modro d.o.o., Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac“

Korisnici vezova dužni su dostaviti kopije sljedećih dokumenata (x2):

– OIB i osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila),
– valjanu plovidbenu dozvolu nadležne Lučke kapetanije (dokaz o vlasništvu broda/brodice).

Svi korisnici komunalnih vezova u luci Kaštela koji redovito ne plaćaju pristojbu i koji uopće nisu sklopili Ugovor o komunalnom vezu s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, odnosno koji ne postupaju prema naputcima i nalozima ovlaštene osobe Lučke uprave, direktno krše odredbe Pravilnika o redu luci te će biti ODMAH UDALJENI IZ LUKE, a oduzeti će im se i pravo na komunalni vez u svim lukama pod ingerencijom Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content