Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Organizacija (ustrojstvo)

U Društvu se ustrojavaju sljedeće organizacijske jedinice:

 • 1. Uprava Društva

  • 1.1.1. Ured Uprave Društvaa
  • 1.1.2. Stručne službe
 • 1.2. Odjel imovinsko pravnih, općih i kadrovskih poslova
 • 1.3. Odjel financijskih i komercijalnih poslova
 • 1.4. Odjel komunalnih poslova
  • 1.4.1. Radna jedinica održavanje javnih i zelenih površina
  • 1.4.2. Radna jedinica održavanje groblja
  • 1.4.3. Radna jedinica održavanje tržnica i ribarnica
 • 1.5. Odjel prometnih poslova
  • 1.5.1. Radna jedinica upravljanje parkiralištima i lukama
  • 1.5.2. Radna jedinica održavanje prometnica
 • 1.6. Odjel gospodarenja otpadom
  • 1.6.1. Radna jedinica prijevoz otpada
  • 1.6.2. Radna jedinica zbrinjavanje otpada
 • 1.7. Odjel održavanja
  • 1.7.1. Radna jedinica održavanje vozila i strojeva
  • 1.7.2. Radna jedinica održavanje objekata
  • 1.7.3. Radna jedinica Skladište
Skip to content