Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Organizacija (ustrojstvo)

U Društvu se ustrojavaju sljedeće organizacijske jedinice:

 • 1.1. Sektor tehničkih poslova
  • 1.1.1. Odjel tehničkih poslova
   • 1.1.1.1. Radna jedinica parkirališta i tržnice
   • 1.1.1.2. Radna jedinica građevinski radovi
   • 1.1.1.3. Radna jedinica održavanje prometnica i javne rasvjete
   • 1.1.1.4. Radna jedinica održavanje sredstava
   • 1.1.1.5. Radna jedinica upravljanje lukama

  • 1.1.2. Odjel komunalne operative
   • 1.1.2.1. Radna jedinica čistoća javnih površina
   • 1.1.2.2. Radna jedinica sakupljanje i odvoz otpada
   • 1.1.2.3. Radna jedinica reciklažno dvorište
   • 1.1.2.4. Radna jedinica parkovi i groblja

 • 1.2. Sektor zajedničkih poslova
  • 1.2.1. Odjel financijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova
  • 1.2.2. Odjel imovinsko-pravnih, općih i kadrovskih poslova
Skip to content