Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

ZAPOČINJE PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD NA PODRUČJU GOMILICE I KAMBELOVCA

10.02.2020.

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela da će društvo Zeleno i modro d.o.o. u ponedjeljak 10.02.2020. godine započeti s podjelom individualnih spremnika na području Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca.
Podjela spremnika vršit će se od ponedjeljka do subote.
U trenutku dodjele novog spremnika svi korisnici dobiti će na potpis zapisnik o preuzimanju spremnika, detaljne upute o korištenju usluge i kalendar pražnjenja spremnika za 2020. godinu.
Napominjemo da će se nakon podjele individualnih spremnika po svakom pojedinom naselju, zajednički spremnici postavljeni na javnim površinama povući, stoga je izuzetno bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.
Spremnici će se dijeliti po rasporedu sljedećim ulicama.
Korisnici koji će među prvima dobiti spremnike su stanovnici ulica:
Kaštel Kambelovac: Put Kruševika, Put podvornice, Ulica Gospe na krugu, Put pod knježak, Put Selišca
Kaštel Gomilica: Podmeje, Brunave, Ulica Mila gor,a Podlukovo, Put duge njive, Milinkovo, Gaji, Priovo, Put koludra, Privine, Put gajina, Put stepena

Last modified: 10.02.2020.

Skip to content