Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Kako postati korisnik komunalnog veza?

Komunalno društvo Zeleno i modro d.o.o. moli sve zainteresirane za komunalne vezove u lukama u Kaštel Sućurcu, Kaštel Gomilici, Kaštel Kambelovcu, Kaštel Lukšiću i Kaštel Starome da se jave u njihove prostorije.

Pozvavši se na Pravilnik iz članka 74. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, br. 158/04, 100/04, 141/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva, pozivaju sve zainteresirane za komunalne vezove u da se jave u prostorije Zeleno I modro d.o.o.

KRITERIJI I VISINA MAKSIMALNIH LUČKIH PRISTOJBI ZA STALNI VEZ NA KOMUNALNOM DIJELU LUKE

  • Brod/brodica prema nedjeljivom dužnom metru preko svega maksimalno 200,00 kuna godišnje u prvoj zoni.
  • Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju maksimalno 50% od naknade iz alineje 1.

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo za dobivanje veza imaju:

  • vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke  kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode.
  • vlasnici brodova/ brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.
Skip to content