Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

eRačun


  Podaci koji se popunjavaju u web formi moraju odgovarati podacima na računu korisnika (kupca).

  Potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci koriste u svrhu pružanja usluge e-račun.

  Osobne podatke koje ste naveli prikupljamo u svrhu kontaktiranja korisnika, odnosno u svrhu slanja računa putem e-maila.
  Ovim putem jamčite da su podaci iz zahtjeva tj. prijave vaši osobni podaci i da su točni.
  Detalje o zaštiti podataka možete vidjeti ovdje.
  Ovim zahtjevom tj. prijavom ujedno potvrđujete da želite primati račune samo putem navedenog e-maila (ne i u papirnatom obliku) te se ujedno obvezujete svaku promjenu osobnih podataka prijaviti Društvu u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana.

  Skip to content