Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Glomazni otpad

Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge odvijati će se ispunjavanjem Zahtjeva za odvoz krupnog (glomaznog) otpada od strane korisnika javne usluge.

Količina glomaznog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na lokaciji korisnika javne usluge ne smije prelaziti 3m3. Svaka količina glomaznog otpada veća od 3m3 koja se predaje u okviru javne usluge naplaćuje se prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.. U kategoriju glomaznog otpada spadaju sljedeće vrste otpada: ü kupaonska oprema / stvari za djecu / podne obloge / namještaj / kuhinjska oprema / vrtna oprema / ostali glomazni otpad (zavjese i nosači zavjesa, tapete, daske za glačanje i sl.) Krupni (glomazni) otpad može se u vlastitom prijevozu predati, bez naknade, u reciklažno dvorište.

U spremnike za glomazni otpad se ne odlaže: građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, građevinskih pločica, građevinskog ljepila, stiropora i slično, problematični otpad poput akumulatora, baterija, lijekova i slično, sve vrste opasnog otpada, tekući otpad, lešine životinja, pepeo.

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Zahtjev za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge podnosi se putem telefona: 021/535-068, e -maila: operativa@zelenoimodro.hr ili na adresi Davatelja javne usluge: Ivana Pavla II 404, 21217 Kaštel Štafilić.

Raspored postavljanja spremnika za glomazni otpad

Naselje Raspored postavljanja Lokacija spremnika
Kaštel Sućurac Svaki ponedjeljak Obala kralja Tomislava (zeleni otok ispod župne crkve)
Kaštel Gomilica Svaki utorak Parking NK Gošk
Kaštel Kambelovac Svaki utorak Kralja Krešimira ( vrh ulice, iznad pruge)
Kaštel Lukšić Svaka srijeda Komjate (zeleni otok istočno od parka Frane Tuđmana)
Kaštel Stari Svaki petak Križanje Slavonske ulice i Ceste dr. F. Tuđmana( kraj dvorane)
Kaštel Novi/ Kaštel Stari Svaka srijeda i četvrtak Grgura Ninskog, parking kod ex.Plavog Jadrana
Radun Svaki petak Parking jugozapadno od groblja
Kaštel Štafilić Svaki četvrtak Južni dio ulice Nehajski put

*Spremnici će biti postavljeni od 08:00h do 12:00h

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada:    Skip to content