Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Glomazni otpad

Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge odvijati će se ispunjavanjem Zahtjeva za odvoz krupnog (glomaznog) otpada od strane korisnika javne usluge.

Količina glomaznog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na lokaciji korisnika javne usluge ne smije prelaziti 3m3. Svaka količina glomaznog otpada veća od 3m3 koja se predaje u okviru javne usluge naplaćuje se prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.. U kategoriju glomaznog otpada spadaju sljedeće vrste otpada: ü kupaonska oprema / stvari za djecu / podne obloge / namještaj / kuhinjska oprema / vrtna oprema / ostali glomazni otpad (zavjese i nosači zavjesa, tapete, daske za glačanje i sl.) Krupni (glomazni) otpad može se u vlastitom prijevozu predati, bez naknade, u reciklažno dvorište.

U spremnike za glomazni otpad se ne odlaže: građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, građevinskih pločica, građevinskog ljepila, stiropora i slično, problematični otpad poput akumulatora, baterija, lijekova i slično, sve vrste opasnog otpada, tekući otpad, lešine životinja, pepeo.

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Zahtjev za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge podnosi se putem telefona: 021/535-068, e -maila: operativa@zelenoimodro.hr ili na adresi Davatelja javne usluge: Ivana Pavla II 404, 21217 Kaštel Štafilić.

Skip to content