Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Cjenik dodatnih usluga

Usluga rada radnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Rad radnika na raznim poslovima sat 10,00 €
Usluga razvrstavanja nerazvrstanog otpada m3 6,00 €
Usluga vaganja kom 3,00 €
Izrada dokumentacije za otpad kom 1,30 €

Usluga rada vozila i strojeva

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Rad lakog dostavnog vozila sat 13,20 €
Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t sat 36,00 €
Rad specijalnog vozila – “samopodizač” sat 80,00 €
Rad specijalnog vozila – “grajfer” sat 100,00 €
Rad specijalnog multifunkcionalnog vozila sat 80,00 €
Rad specijalnog vozila – “smećar” do 8m3 sat 44,00 €
Rad specijalnog vozila – “smećar” do 16m3 sat 64,00 €
Rad specijalnog vozila – “smećar” sa dizalicom sat 80,00 €
Rad specijalnog vozila – “smećar” navlakač sat 360,00 €

Usluga najma spremnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Najam spremnika 80, 120, 240, 660 i 1100 litara izvan javne usluge dan 1,00 €
Najam spremnika 5000 i 7000 litara dan 3,50 €
Najam spremnika sa tlačenjem (presskontejner) 10 m3 dan 8,00 €
Najam spremnika preko 20 m3 dan 13,00 €

Usluga odvoza miješanog komunalnog otpada na zahtjev korisnika (20 03 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Odvoz i zbrinjavanje rasutog miješanog komunalnog otpada m3 60,00 €
Pražnjenje spremnika 80 litara kom 4,80 €
Pražnjenje spremnika 120 litara kom 7,20 €
Pražnjenje spremnika 240 litara kom 14,40 €
Pražnjenje spremnika 660 litara kom 39,60 €
Pražnjenje spremnika 1100 litara kom 66,00 €
Pražnjenje spremnika 5000 litara kom 300,00 €
Pražnjenje spremnika 7000 litara kom 420,00 €
Pražnjenje press kontejner 5m3 (koeficijent volumena 1,5) kom 450,00 €
Pražnjenje press kontejner 10m3 (koeficijent volumena 1,5) kom 900,00 €
Pražnjenje press kontejner 20m3 (koeficijent volumena 1,5) kom 1800,00 €

Dodatna kartica za evidenciju korištenja “otpadomjera” za miješani komunalni otpad

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Kupnja evidencijske kartice za korištenje “otpadomjera” kom 4,00 €

Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i drva (20 03 07, 20 01 38, 20 02 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (20 01 38, 20 03 07) m3 34,00 €
Odvoz i zbrinjavanje grana i bio otpada iz vrtova (20 02 01) m3 14,00 €

Usluga zbrinjavanja neopasnog građevinskog otpada (17 09 04)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Zbrinjavanje građevinskog neopasnog otpada (17 09 04) t 60,00 €

Usluga prikupljanja i zbrinjavanja ostalih vrsta otpada

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (EUR)
Staklo i staklena ambalaža (20 01 02, 15 01 07) spremnik 80 litara kom 2,56 €
Staklo i staklena ambalaža (20 01 02, 15 01 07) spremnik 1100 litara kom 32,00 €
Staklo i staklena ambalaža (20 01 02, 15 01 07) u rasutom stanju t 80,00 €
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02), spremnik 120 litara kom 1,10 €
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02), spremnik 240 litara kom 2,20 €
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02), spremnik 1100 litara kom 9,20 €
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02) u rasutom stanju t 230,00 €
Papir, karton i kartonska ambalaža(15 01 01, 20 01 01) t

Tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 kn.

Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u eurima bez PDV-a i na sve usluge obračunava se PDV po stopi od 25%.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. veljače 2024. godine.

U slučaju, da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješenog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje kojeg donosi davatelj usluge smatra se odvoz otpada po pozivu.
Usluge se mogu naručiti na www.zelenoimodro.hr ili na email: operativa@zelenoimodro.hr.

Preuzimanje cjenika
Cjenik dodatnih usluga

Skip to content