Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Cjenik dodatnih usluga

Usluga rada radnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Rad radnika na raznim poslovima sat 60,00 kn 7,96 €
Usluga razvrstavanja nerazvrstanog otpada m3 40,00 kn 5,31 €
Usluga vaganja kom 30,00 kn 3,98 €
Izrada dokumentacije za otpad kom 10,00 kn 1,33 €

Usluga rada vozila i strojeva

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Rad lakog dostavnog vozila sat 90,00 kn 11,95 €
Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t sat 250,00 kn 33,18 €
Rad specijalnog vozila – “autopodizača” sat 460,00 kn 61,05 €
Rad specijalnog vozila – “grajfera” sat 500,00 kn 66,36 €
Rad specijalnog multifunkcionalnog vozila sat 590,00 kn 78,31 €
Rad specijalnog vozila – smećara do 8m3 sat 270,00 kn 35,84 €
Rad specijalnog vozila – smećara do 18m3 sat 400,00 kn 53,09 €

Usluga najma spremnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Najam spremnika 80, 120 i 240 litara dan 5,00 kn 0,66 €
Najam spremnika 1100 litara dan 22,00 kn 2,92 €
Najam spremnika 5000 i 7000 litara dan 140,00 kn 18,58 €
Najam press kontejnera 10 m3 dan 200,00 kn 26,54 €

Usluga odvoza miješanog komunalnog otpada na zahtjev korisnika (20 03 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Odvoz i zbrinjavanje rasutog miješanog komunalnog otpada m3 350,00 kn 46,45 €
Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada t 600,00 kn 79,63 €
Pražnjenje spremnika 80 litara kom 28,00 kn 3,72 €
Pražnjenje spremnika 120 litara kom 42,00 kn 5,57 €
Pražnjenje spremnika 240 litara kom 84,00 kn 11,15 €
Pražnjenje spremnika 1100 litara kom 385,00 kn 51,10 €
Pražnjenje spremnika 5000 litara kom 1.750,00 kn 232,26 €
Pražnjenje spremnika 7000 litara kom 2.450,00 kn 325,17 €
Odvoz press kontejnera 10m3 (koeficijent volumena 1,5) kom 5.250,00 kn 696,79 €

Dodatna kartica za evidenciju korištenja “otpadomjera” za miješani komunalni otpad

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Kupnja evidencijske kartice za korištenje “otpadomjera” kom 30,00 kn 3,98 €

Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i drva (20 03 07, 20 01 38, 20 02 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (20 01 38, 20 03 07) m3 200,00 kn 26,54 €
Odvoz i zbrinjavanje grana i bio otpada iz vrtova (20 02 01) m3 100,00 kn 13,27 €

Usluga zbrinjavanja neopasnog građevinskog otpada (17 09 04)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Zbrinjavanje građevinskog neopasnog otpada (17 09 04) t 400,00 kn 53,09 €

Usluga prikupljanja i zbrinjavanja ostalih vrsta otpada

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena (HRK) Cijena (EUR)
Staklo i staklena ambalaža (20 01 02, 15 01 07) m3 40,00 kn 5,31 €
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02) m3 40,00 kn 5,31 €
Papir, karton i kartonska ambalaža(15 01 01, 20 01 01) m3

Tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 kn.

Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u kunama bez PDV-a. Na sve usluge se zaračunava PDV od 25%.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 14. ožujka 2022. godine.

U slučaju, da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješenog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje kojeg donosi davatelj usluge smatra se odvoz otpada po pozivu.
Usluge se mogu naručiti na www.modroizeleno.hr ili na email: operativa@zelenoimodro.hr.

Preuzimanje cjenika
Cjenik dodatnih usluga

Skip to content