Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Otvoreno reciklažno dvorište grada Kaštela

25.11.2019.

U ponedjeljak 25. studenoga  2019. s radom je započelo reciklažno dvorište u Rudinama.

Grad Kaštela  izgradio je reciklažno dvorište u Rudinama Put Žabic 16, a odlukom Gradskog vijeća predalo ga je na upravljanje poduzeću Zeleno i modro  d.o.o.  Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Usluge reciklažnog dvorišta u Rudinama mogu koristiti građani s područja grada Kaštela. Za građane s područja Grada Kaštela usluge reciklažnog dvorišta su besplatne. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 12 do 18 sati, a četvrtkom, petkom i subotom  od 08 do 14 sati .

Među otpad koji se može odložiti u reciklažna dvorišta spada: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PET – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil, odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi.

Otvaranje reciklažnog dvorišta, osim što bi trebalo smanjiti broj divljih odlagališta i količinu otpada bačenog u okoliš, trebalo bi imati pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš. Činjenica da će građani moći bez naknade odlagati navedeni otpad daje nam nadu da taj otpad više neće završavati tamo gdje mu nije mjesto i zagađivati okoliš.

Uslugu reciklažnog dvorišta moći će koristiti fizičke osobe, uz predočenje osobne iskaznice i računa poduzeća Zeleno i modro d.o.o., dok ga pravne osobe ne mogu koristiti.  Sve ostale informacije o vrsti i količini otpada moći će se dobiti od službene osobe u reciklažnom dvorištu i na broj telefona 021 /824 045.

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content