Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Obavijest o načinu korištenja javne usluge

Upute o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom
Miješani komunalni otpad
Miješani komunalni otpad odnosi se na onaj komunalni otpad koji ostaje nakon izdvajanja svog korisnog komunalnog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metali, tekstil).
Spremnici za miješani komunalni otpad nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

U spremnik za miješani komunalni otpad se odlaže:

 • vrećice iz usisavača
 • higijenski papir, vlažne maramice
 • zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača)
 • računi iz dućana (termo papir)
 • indigo papir
 • naljepnice
 • filmovi, fotografije
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojne od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)
 • plastificirani i metalizirani papir (npr. ambalaža od slatkiša)
 • spužve, tapete
 • pelene, higijenski ulošci i vata
 • žarulje (obične)
 • porculan, keramika
 • ostaci termički obrađene hrane (meso, riba, kuhano povrće) i kosti
 • manje igračke
 • opušci, upaljači
 • britvice za brijanje
 • naočale
 • pijesak za životinje

Biorazgradivi komunalni otpad
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi otpad iz kućanstva može se kompostirati u kućnim komposterima ili na privatnim površinama kao što su vrtovi.

Otpadni papir
Otpadni papir i karton odbacuje se u spremnike plave boje namijenjene predaji otpadnog papira i kartona. Spremnici za otpadni papir nalaze se nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

DA NE
novine, časopisi, prospekti, pisma, bilježnice, papirnate vrećice, kartonska ambalaža, kartonske kutije, kutije raznih namirnica, role papira… zauljeni papir, indigo i foto papir, sitne papiriće, višeslojna tetrapak ambalaža za sokove, mlijeko…, ljepljive trake, stiropor, plastificirani i metalizirani papir, papirnate maramice, vrećice iz usisivača, tapete…

Otpadna plastika
Otpadna plastika odbacuje se u spremnike žute boje namijenjene predaji otpadne plastične ambalaže. Spremnici za otpadnu plastiku nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

DA NE
plastična ambalaža od prehrambenih proizvoda (hrane i pića), sredstava za čišćenje, šampona i sl. Ambalaža mora biti isprana od sadržaja ambalaža jakih, kemikalija i zapaljivih tvari, plastične igračke, vješalice, plastični tanjuri, ambalaža ulja, motornog ulja i antifriza, boce od ulja

Otpadni tekstil
Otpadni tekstil odbacuje se u narančaste spremnike na javnim površinama. Otpadni tekstilni materijali koji se odbacuju ne smiju biti onečišćeni opasnim tvarima.

Problematičan otpad
Problematični otpad je opasan otpad koji nastaje u kućanstvu (npr. baterije, akumulatori, boje, lakovi, kemikalije, motorna ulja, stari lijekovi, razrjeđivači, pesticidi, spremnici pod tlakom, …). Problematičan otpad predaje se isključivo u reciklažnom dvorištu ili kod ovlaštenog trgovca.

STARI LIJEKOVI
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. (Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, narodne novine 72/07). U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD
U električni i elektronski otpad spadaju: hladnjaci, perilice, štednjaci, električni radijatori, termo-akumulacijske peći, klima-uređaji, TV prijamnici, mikrovalne peći, mali kućanski aparati, satovi, vage, električni noževi, računala, pisači, kopirni aparati, telefoni, mobiteli, video kamere, videorekorderi, audio pojačala, glazbeni instrumenti, oprema za snimanje i reprodukciju zvuka, rasvjetna tijela, električni alati, električne igračke, termostati, medicinski uređaji, samoposlužni aparati…
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kilograma građani mogu naručiti besplatan odvoz kod tvrtke Tehnomobil obrt. Kontakt telefon: 091/358-7183 od 6 do 22 sata. Električne i elektroničke uređaje čija ukupna masa ne prelazi 30 kilograma građani mogu odložiti i u reciklažnom dvorištu.

STARE BATERIJE I AKUMULATORI
Dužni smo otpadne baterije i akumulatore sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, Narodne novine 133/06).
Otpadne baterije i akumulatore bez naknade možete odložiti u reciklažno dvorište.

STARO MOTORNO ULJE
Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, Narodne novine 124/06).
Benzinske postaje koje obavljaju uslugu zamjene motornog ulja moraju imati i spremnik za motorno ulje i poseban kontejner u kojeg se mogu odložiti zauljene krpe i kante.
Otpadna ulja se moraju zbrinjavati odvojeno; zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica.
Stara motorna ulja bez naknade možete odložiti u reciklažno dvorište.

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE KOJI KOMPOSTIRAJU BIOOTPAD

Kompostiranje je prirodni ciklus biološke razgradnje organskog otpada kojim kao konačan produkt nastaje kompost – humus.
Kompostirati možemo:

 • Zeleni otpad (bogat dušikom, ubrzava razgradnju i osigurava vlažnost): vrećice čaja, pokošena trava, ostaci voća i povrća, kora voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog kave i filter
 • Smeđi otpad (bogat ugljikom, usporava truljenje i osigurava prozračnost): manje količine kartona, kutije od jaja, suho lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora od drveta
NE kompostiramo:
 • meso, kosti, kuhano povrće, mliječne proizvode, tekući ostaci hrane, bolesne biljke, dječje i pelene za odrasle, životinjski izmet, lišće oraha, novinski papir i časopise u boji, drvo koje je bilo bojano ili lakirano, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima
VAŽNI DOKUMENTI
Abeceda recikliranja otpada
Obavijest i upute o načinu prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otapada

Skip to content