Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Na kućne adrese stižu Izjave o načinu korištenja prikupljanja komunalnog otpada

24.01.2019.

Obavještavamo građane Grada Kaštela da je Zeleno i modro d.o.o. započelo s podjelom obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te će im isti uskoro biti dostavljen u 2 primjerka na kućne adrese.

Vraćaju se oba ispunjena i potpisana primjerka, a vratiti ih možete osobno, faxom, e-mailom ili poštom. Zeleno i modro d.o.o. će, kao davatelj javne usluge na području Grada Kaštela, također potpisati i ovjeriti oba obrasca te će jedan primjerak zadržati, a drugi vratiti.

Važno je napomenuti da je korisnik usluge  dužan davatelju usluge vratiti dva primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste. U protivnom se smatra da je korisnik usluga suglasan s prijedlogom davatelja usluge.

Ukoliko se korisnik usluge slaže sa svim navedenim podatcima u Izjavi ne treba je dostavljati natrag kod davatelja usluge Zeleno i modro d.o.o. .

Ispunjavanje Izjave obveza je propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Važno je naglasiti da Izjava predstavlja bitan sastojak ugovora o korištenju javne usluge prema kojem će, kada se počne primjenjivati novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, biti obračunavana cijena javne usluge.

Primjer Izjave građani

Zeleno i modro d.o.o.  s prikupljanjem komunalnog otpada na području Grada Kaštela kreće od 01. veljače 2019 godine.

 

Adresa za dostavu Izjave osobno: Ivana Pavla II. 404, Kaštel Štafilić

Adresa za dostavu Izjave poštom: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac

e-mail adresa: info@zelenoimodro.hr

Fax: 075 802 483

Telefon za upite: 021 535 068

Last modified: 29.03.2021.

Skip to content