Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

OPHODNJA

Grad Kaštela je uspostavio ophodnju ili redoviti pregled lokalnih cesta u svrhu poboljšanja sigurnosti svih sudionika u prometu na području grada.
U ime Grada Kaštela ophodarsku službu temeljem Ugovora provodi tvrtka Zeleno i Modro d.o.o. čiji je osnivač Grad.

Tvrtka je opremljena svom potrebnom opremom definiranom Pravilnikom o ophodnji javnih cesta, uz napomenu da su sve ceste koje spadaju pod Grad Kaštela, a tvrtka Zeleno i Modro d.o.o. ih ophodi, u kategoriji nerazvrstanih cesta.

Dionica D8 (Ulica Ivana Pavla II – Jadranska magistrala) kroz cijeli Grad Kaštela, Škabrnjska ulica i dio Ulice dr. Franje Tuđmana od križanja s Škabrnjskom ulicom pa do Zračne luke Split – Kaštela tvrtka Zeleno i Modro d.o.o. ne ophodi jer su u kategoriji državnih cesta.

Tvrtka Zeleno i Modro d.o.o. ophodnju izvodi prema Godišnjem planu ophodnje s djelatnicima koji su osposobljeni za navedeni posao. Ophodnja se izvodi dnevno prema rasporedu o čemu se svakodnevno piše izvještaj, a sve nepravilnosti ili ugroze se javljaju gradskim odjelima.

Ophodnja i redoviti pregledi lokalnih cesta izvode se radi:

  • nadziranja stanja i prohodnosti, izvanrednih događaja i meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa,
  • osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti koji se nije mogao predvidjeti,
  • provedbe mjera za zaštitu cesta i prometa na njima,
  • otklanjanja posljedica izvanrednih događaja,
  • osiguranja redovitih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti,
  • obavljanja radova redovitog održavanja manjeg obima.

Ovisno o vremenskim uvjetima (led, snijeg) ophodnja može započeti i rano ujutro.

Ophodnja ima mjesto stalnog dežurstva koje je uspostavljeno u sjedištu tvrtke na adresi: Kaštel Sućurac, Braće Radić 1. Sve dojave primamo na službeni telefon i e-mail naveden u kontaktima tijekom radnog vremena od 07:00 do 15:00, a van radnog vremena posredno putem Postaje prometne policije (tel: 192), ili putem dojave na DUZS (tel: 112).
Sve svoje primjedbe možete dostaviti na e-mail.

Skip to content