Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

ABECEDA RECIKLIRANJA OTPADA

A
Aerosolne limenke – na reciklažno dvorište (ambalaža od dezodoransa, laka za kosu i sl.)
Aluminijske folije – na reciklažno dvorište
Alati razni – na reciklažno dvorište
Akumulatori – na reciklažno dvorište ili predati prodavatelju (npr. Trgovina) i posjedniku (npr. servis)
Akvarij – na reciklažno dvorište
Auto sjedalica za dijete – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Azbest – na reciklažno dvorište

B
Baterije – na reciklažno dvorište ili odložiti u spremnike u trgovinama (ukoliko su postavljeni)
Bazen (sklopivi) – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Beton – na reciklažno dvorište za građevni otpad i reciklažno dvorište
Bicikli – na reciklažno dvorište
Bilježnice – u plave kante/vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima
Biljke –  kompostirati.
Boce plastične – u žute kante/vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima
Boce staklene – u zelene kontejnere na zelenim otocima
Boja u ambalaži – na reciklažno dvorište
Bijela tehnika – vidi pod EE otpad
Boce pod tlakom (propan/butan-prazne) –na reciklažno dvorište
Bočice od lijekova – na reciklažno dvorište
Bonogracije – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Britvice za brijanje – u miješani komunalni otpad.

C
Celofan –u žute kante/vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima
Cement – na reciklažno dvorište za građevni otpad i reciklažno dvorište
Cigle – na reciklažno dvorište za građevni otpad i reciklažno dvorište
Cipele – u specijalizirane kontejnere za odlaganje odjeće i obuće ili na reciklažno dvorište
CD, DVD – na reciklažno dvorište
Crijevo za vodu – na reciklažno dvorište
Cvijeće – kompostirati

Č
Časopisi – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Čavli – na reciklažno dvorište
Čaše od jogurta, sira, pudinga –u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo oprati i očistiti od sadržaja).
Čestitke, časopisi –u plave kante/vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.
Četkica za zube – u miješani komunalni otpad.

D
Daske za građu, drvena građa – na reciklažno dvorište
Daske za jedrenje – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Daske za glačanje – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Deke – u specijalizirane kontejnere za odlaganje odjeće i obuće ili predati na reciklažno dvorište
Deterdženti –  u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja). Molimo ne bacati u plastičnu ambalažu, ako ambalaža deterdženta sadrži oznaku sadržavanja opasnih tvari!!!
Dječja kolica – donirati ukoliko su ispravna, inače na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Drvo – na reciklažno dvorište

E
Električni predmeti (EE – otpad) – na reciklažno dvorište ili nazvati broj 0800 444 110
F
Fascikle i mape (kartonske) – u plave kante/vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima
Fascikle i mape (plastične) – u žute kante/vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima
Fluorescentne cijevi, žarulje, svjetiljke – na reciklažno dvorište ili nazvati broj 0800 444 110 (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI S KOJOM JE KUPLJENO).
Filmovi, fotografije i foto-papir – u miješani komunalni otpad.
Folija – u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima

G
Glomazni otpad – odvozi se na zahtjev korisnika a može se dovesti na reciklažno dvorište.
Građevni otpad – na reciklažno dvorište za građevni otpad i reciklažno dvorište
Granje – isjeckati i kompostirati
Grilje i prozorske rešetke – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Gume – na reciklažno dvorište (auto-gume se mogu ostaviti kod vulkanizera).

H
Herbicidi u ambalaži – na reciklažno dvorište
Higijenski ulošci –  u miješani komunalni otpad.
Hladnjaci i zamrzivači – vidi pod EE otpad
Hodalice i hranilice za dijete – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Hrana (ostaci termički obrađene hrane) – u miješani komunalni otpad.

I
Igle (dijabetičarske igle) – predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom
Igračke  – mogu biti donirane u dobrotvorne svrhe, ili ako su slomljene odložite ih u spremnik za miješani komunalni otpad.
Igračke većih dimenzija – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Igračke sa elektroničkim dijelovima – vidi pod EE otpad
Indigo papir – u miješani komunalni otpad
Informatička oprema (miš, tipkovnica, monitor, kućište i sl.) –vidi pod EE otpad
Invalidska kolica – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Izmet životinja – u miješani komunalni otpad.

K
Kabeli – na reciklažno dvorište
Kada – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Kamere – vidi pod EE otpad
Katalozi – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.
Karton i kartonske kutije MANJIH dimenzija – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima (IZREZATI NA MANJE KOMADE)
Karton i kartonske kutije VEĆIH dimenzija –na reciklažno dvorište
Kavez za životinje – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Kazetofoni i radijski uređaji – vidi pod EE otpad
Kemikalije u ambalaži – na reciklažno dvorište
Kišobrani – na reciklažno dvorište
Klima uređaji – vidi pod EE otpad
Knjige – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.
Komoda – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Konzerve – na reciklažno dvorište (molimo isprati i očistiti od sadržaja).
Kopirni aparati – vidi pod EE otpad
Kora od voća i povrća – kompostirati
Kosti – u spremnik za miješani komunalni otpad.
Kućanski aparati – vidi pod EE otpad
Kuhinjski elementi – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad 
Kuhinjski biootpad (kora i ostaci voća i povrća, talog kave i čaja, ljuske od jaja) – kompostirati
Kupaonski ormar – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Kuverte – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.

L
Ladičar – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Laminat – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Lavandin (umivaonik) – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Lakovi – na reciklažno dvorište
Letci – i u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.
Limenke (aluminijske ili čelične) – na reciklažno dvorište
Linoleum – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Lijekovi –u originalnom pakiranju možete odnijeti ambulanti svog liječnika, a stare lijekove kojima je prošao rok valjanosti treba odnijeti u najbližu ljekarnu ili na reciklažno dvorište
Lopte (sportske i dječje) – na reciklažno dvorište

LJ
Ljestve – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Ljuljačka (dječja i vrtna) – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Ljuske od jaja – kompostirati

M
Madraci – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Mjehurasta (blister) ambalaža –u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima.
Mast (jestiva) – na reciklažno dvorište
Maziva mast (za vozila) – na reciklažno dvorište
Medicinski otpad – proizvođač ili posjednik medicinskog otpada dužan je ovu vrstu predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom.
Meso/riba – u spremnik za miješani komunalni otpad.
Metalna ambalaža (posuđe, limenke) – na reciklažno dvorište
Mikrovalne pećnice – vidi pod EE otpad
Mobiteli – vidi pod EE otpad
Motorno ulje – na reciklažno dvorište ili ostaviti u servisu prilikom zamjene ulja

N
Najlon – u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima (veće količine možete i samostalno besplatno predati na reciklažnom dvorištu)
Nadmadrac – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Namještaj – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Naslonjač – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Naočale – u miješani komunalni otpad.
Noćni ormarić – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Novine –i u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Noževi – na reciklažno dvorište

O
Odjeća i obuća  – u specijalizirane kontejnere za odlaganje odjeće i obuće ili na reciklažno dvorište
Ogledalo – na reciklažno dvorište
Ograda – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Okvir za sliku i stare slike – na reciklažno dvorište
Olovke i kemijske olovke – u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima
Omotnice – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Orahovo lišće – u miješani komunalni otpad
Ormar – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Oštri predmeti – na reciklažno dvorište

P
Papir za zamatanje –u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Papirnate vrećice – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Parket – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Pelene (jednokratne) – u spremnik za miješani komunalni otpad.
Perilice za robu i posuđe – vidi pod EE otpad
Pesticidi – na reciklažno dvorište
Pijesak za životinje – u miješani komunalni otpad.
Pisaći i kompjuterski papir –u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Pisma – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Plastična ambalaža (boce, folija, čepovi, vrećice, tanjuri, pribor za jelo) – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).
Plastificirani i metalizirani papir – u miješani komunalni otpad.
Plastika tvrda  (dječje igračke, plastične tegle za cvijeće, vrtni namještaj) – na reciklažnom dvorištu ili se odvozi kao glomazni otpad
Podlošci za jaja – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Podnice kreveta – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Police – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Poklopci za staklenke (metalni) – na reciklažno dvorište
Pokrivači i jastuci od vate – odložiti u specijalizirane kontejnere za odlaganje odjeće i obuće ili na reciklažno dvorište
Pokrivači i jastuci od perja – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Porculansko posuđe i predmeti – u spremnik za miješani komunalni otpad
Posuđe od keramike – na reciklažno dvorište
Printeri – vidi pod EE otpad
Prospekti – u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima
Prozor i prozorski okviri – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Punjači razni – na reciklažno dvorište

R
Računala – vidi pod EE otpad
Radijatori – na reciklažno dvorište
Radijator (eletrični) – vidi pod EE otpad
Razrjeđivači – na reciklažno dvorište
Rolete – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Roštilj – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
RTV-uređaji – vidi pod EE otpad

S
Samoljepljive folije, naljepnice i selotejp – u miješani komunalni otpad
Sjenica za vrt – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Slavina za vodu (špina) – na reciklažno dvorište
Slikovnice –u plave kante/vreće u kućanstvu ili plave kontejnere na zelenim otocima.
Sobne pregrade – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Sportska oprema – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Sprave za vježbanje – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Spužve – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad (manje spužve u miješani komunalni otpad)
Staklo ravno (prozorsko, automobilsko, armirano) na reciklažno dvorište
Stalak za ručnike – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Staklene boce, čaše, tegle  – u zelene spremnike na zelenim otocima
Stolice i stolovi – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Stiropor (bez primjesa i masnoća) – na reciklažno dvorište (ne stavljati u žuti spremnik)
Sudoper – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Suncobran – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Sušilo za rublje – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad

Š
Šamponi – i u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja)
Šank – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Školjka za WC – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Štednjaci i peći na drva  – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Štednjaci i peći na struju – vidi pod EE otpad

T
Tabure – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Tegle od cvijeća i pitari – ovisno o vrsti materijala – manje plastične tegle u žuti spremnik a velike na reciklažno dvorište , betonske na reciklažno dvorište.
Telefoni – vidi pod EE otpad
Tende – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Tetrapak –u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja)
Televizor – vidi pod EE otpad
Tepih i tapison – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Termoakumulacijske peći – vidi pod EE otpad
Termostati i toplomjeri – na reciklažno dvorište
Tkanina – odložiti u specijalizirane kontejnere za odjeću i obuću ili na reciklažno dvorište
Toneri – na reciklažno dvorište
Tuš kada i kabina – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Tuš, nosač tuča i crijevo za tuš – na reciklažno dvorište

U
Ulje (otpadno jestivo) – na reciklažno dvorište
Upaljači (prazni) – u miješani komunalni otpad

V
Vaga – na reciklažno dvorište
Vatrostalno staklo – na reciklažno dvorište
Videokazete – na reciklažno dvorište
Videorekorderi – vidi pod EE otpad
Vješalice – na reciklažno dvorište
Vlažne maramice – u miješani komunalni otpad
Vrata – na reciklažno dvorište ili predati kao glomazni otpad
Vrećice od usisavača –u miješani komunalni otpad.
Vrećice plastične – u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima
Vrtni alat i strojevi – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Vrtni namještaj – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Vrtni ukrasi – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Vrtni otpad (ostaci voća i povrća, lišće, trava, sitno granje, ostaci kave i čaja) – kompostirati

Z
Zamašćeni papir – u miješani komunalni otpad
Zavjese – u specijalizirane kontejnere za odjeću i obuću ili na reciklažno dvorište
Zavjese za tuš kabinu ili kadu – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Zemlja – na reciklažno dvorište za građevinski otpad
Zidni sat – na reciklažno dvorište
Zvučnici – na reciklažno dvorište

Ž
Žaluzine – na reciklažno dvorište ili kao glomazni otpad
Žardinjere (plastične ) –na reciklažnom dvorište
Žardinjere (betonske) – na reciklažno dvorište za građevni otpad ili na reciklažno dvorište
Žarulje (štedne)  – na reciklažno dvorište (ili nazvati broj 0800 444 110 OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI U KOJOJ JE KUPLJENO)
Žice plastične – u žute vreće/kante ili žute kontejnere na zelenim otocima
Žice metalne – na reciklažno dvorište

Sav otpad koji se zaprima na reciklažno dvorište mora biti u količinama primjerenim za kućanstvo.

PAPIR, STAKLO, PLASTIKA?? ODVOJI, NIJE ZNANSTVENA FANTASTIKA!!

Skip to content