Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI

Naplata lučkih pristojbi

Lučko područje, sidrište luke i privezišta se dijele na operativni dio, komunalni dio i nautički dio luke.

  • operativni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za privez plovila u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja, a u kojem se naplaćuje pristojba za upotrebu obale i brodska ležarina;
  • komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske aktivnosti;
  • nautički dio luke je dio luke namijenjen za privez nautičkih plovila u kojem se naplaćuje pristojba za vez;
  • dnevni ili tranzitni vez je vez na nautičkom dijelu luke;
  • zimovanjem u luci se smatra neprekinuti boravak plovila izvan nautičke sezone u luci na temelju sklopljenog ugovora o zimskom vezu s Lučkom upravom;
  • sidrište luke je dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje i koji može biti opremljen napravama za vez ili bez naprava.

Lučke pristojbe su:

  1. pristojba za upotrebu obale,
  2. brodska ležarina,
  3. pristojba za vez.

Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi luku u svrhu ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta na operativnom dijelu luke.
Pristojba za upotrebu obale na iskrcajnom mjestu za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov određuje se u simboličnom iznosu, odnosno najviše 10% od pristojbe za upotrebu obale koju plaćaju plovila za prijevoz tereta kada iskrcavaju ostali rasuti teret.
Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt kad koristi operativni dio obale u bilo koju svrhu, osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila te osim plovila u javnom pomorskom prijevozu koja su ishodili koncesiju temeljem natječaja.
Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, jahte, sportske ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom i nautičkom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/plovnog objekta preko svega.

Skip to content