Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

NABAVA VOZILA

Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Europska unija

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke ZELENO I MODRO d.o.o, usluge održavanja čistoće i odlaganje komunalnog otpada

NAZIV PROJEKTA: „Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada“
NAZIV POZIVA: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada​
OPERATIVNI PROGRAM: Zaštita okoliša i održivost resursa 2014.-2020.
EU OKVIR: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda
NOSITELJ PROJEKTA: ZELENO I MODRO d.o.o. za usluge održavanja čistoće i odlaganje komunalnog otpada
NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK): 2.820.350,00 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.480.000,00 kn (52%)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15. 10. 2020. – 15. 11. 2023. godine (37 mjeseci)

O PROJEKTU:

Projektom će se u 2022. godini nabaviti komunalno vozilo kojim će se unaprijediti sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na području Grada Kaštela. Namjena vozila odnosi se na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, i to odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada na cijelom području Grada Kaštela te pražnjenje polupodzemnih spremnika za reciklabilni otpad u staroj gradskoj jezgri.

Glavni cilj projekta jest poticanje uspostave cjelovitog i funkcionalnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta, ali i kako bi se podigla svijest građanima Grada Kaštela o potrebi odgovornog gospodarenja otpadom. Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižu emisiju stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Ciljane skupine projekta su cjelokupno stanovništvo Grada Kaštela te zaposlenici ZELENO I MODRO d.o.o.. Potrebe stanovnika odnose se na unaprjeđenje usluge prikupljanja komunalnog otpada te dodatne edukacije o načinima odvajanja otpada u kućanstvima. Njima će biti pružena poboljšana usluga odvojenog prikupljanja otpada te će biti informirani o odgovornom postupanju s otpadom. Potrebe ZELENO I MODRO d.o.o. odnose se na sigurne radne uvjete te educiranje.

Kontakti za više informacija

Korisnik: ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafilić
tel: +385 21 535 068
e-mail adresa: info@zelenoimodro.hr

Mrežna stranica za više informacija o EU fondovima:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Skip to content