Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Reciklažna dvorišta se nalaze na adresama:

Reciklažno dvorište Rudine Put Žabic 16, Rudine.

Radno vrijeme je ponedjeljkom, utorkom i srijedom u vremenu od 12 do 18 sati, te četvrtkom, petkom i subotom od 08 do 14 sati.

Reciklažno dvorište Sućurac, Franje Tuđmana 31, Kaštel Sućurac

Radno vrijeme je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i subotom u vremenu od 08 do 14 sati, te četvrtkom i petkom od 12 do 18 sati.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu:

 • papir i karton
 • plastična ambalaža
 • metalna ambalaža
 • stakleni ambalažni otpad
 • otpadni tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • stari lijekovi
 • stare baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • otpadni tiskarski toneri
 • otpadne gume
 • problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)

Fizičke osobe (građani grada Kaštela) imaju pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta uz predočenje osobne iskaznice i računa poduzeća Zeleno i modro d.o.o.,

Osobe koje žele koristiti usluge reciklažnog dvorišta javljaju se osobi koja radi u reciklažnom dvorištu

Radnik na reciklažnom dvorištu ih upoznaje s uvjetima zaprimanja otpada u reciklažno dvorište, provjerava vrstu otpada i upućuje ih na vagu ako je prethodno utvrdio da je taj otpad dopušteno zaprimiti u reciklažno dvorište, uzima od građana osobne podatke, važe otpad i unosi sve podatke o vrsti otpada i težini.

Osobe koje koriste usluge reciklažnog dvorišta dužne su razvrstati otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajuće spremnike te voditi računa da se slične vrste otpada ne miješaju i da ostave uredan plato oko spremnika.

Spremnici su jasno označeni natpisom vrste otpada za koju su namijenjeni.

Pravnim osobama i obrtnicima nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažno dvorište.

Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta

Skip to content