Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Izjava o pristupačnosti

ZELENO I MODRO d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice ZELENO I MODRO d.o.o. (https://zelenoimodro.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

 • pojedine slike, grafovi i dijagrami koji ne sadrže atribute
 • pojedine slike, grafovi i dijagrami koji ne sadrže kratki tekstualni opis
 • video zapisi koji nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) koje nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • pojedini gumbi za navigaciju nemaju prikladni opis
 • kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
 • .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • trenutno ne postoji opcija uključivanja slova za osobe s disleksijom
 • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
 • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise

ZELENO I MODRO d.o.o. redovito radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave o pristupačnosti korištene su metode samoprocjene i procjena putem treće strane.
ZELENO I MODRO d.o.o. će redovito preispitivati točnost tvrdnji iz ove Izjave i to najmanje jednom godišnje, odnosno po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Korisnici internet stranica ZELENO I MODRO d.o.o. (http://www.zelenoimodro.hr) mogu dati obavijest o sadržaju internet stranica koji je neusklađen s ovom Izjavom, kao i tražiti informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive obavijestiti slanjem e-pošte na adresu info@zelenoimodro.hr (mehanizam za davanje povratnih informacija)
Obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za davanje povratnih informacija vrši Službenik za informiranje kojeg možete kontaktirati na broj telefona +385 21 535 068, odnosno putem adrese elektroničke pošte info@zelenoimodro.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2099 100
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Skip to content