Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Javna nabava

Izmjena plana nabave 2022
2. izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
Popis subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
1. izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
Plan javne nabave za 2022. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave listopad 2021.
Izmjena i dopuna Plana javne nabave 2021.
Plan nabave za 2021. godinu
Objava – Obavijest o nadmetanju
2.Izmjena plana nabave 2020.
Nabava goriva za motorna vozila
Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada
Vozila za sakupljanje otpada 8m3 putem financijskog leasinga
Spremnici za otpad
Društvene i druge posebne usluge 2020.
1.Izmjena plana nabave 2020.
Plan javne nabave za 2020.
Izmjena plana javne nabave za 2019.
Spremnici za otpad, podzemni i press kontejneri
Komunalno vozilo, smećar (2 komada) – operativni leasing
Samopodizač kontejnera – financijski leasing
Nabava rabljenih vozila za skupljanje otpada putem financijskog leasinga
Posude za sakupljanje otpada
Nabava poštanskih usluga prema Zakonu o poštanskim uslugama
Plan nabave Zeleno i modro d.o.o. za 2019 godinu
Dizelsko gorivo za potrebe voznog parka putem bezgotovinskih kartica link
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2019.
Najam 3 nova komunalna vozila za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada.
2. Izmjena plana nabave 2018. Zeleno i modro d.o.o.
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. Zeleno i modro d.o.o.
Plan nabave Zeleno i modro d.o.o. za 2018 godinu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011)

Skip to content