Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Javna nabava

PLAN NABAVE

Plan javne nabave za 2024. godinu
2. Izmjena plana nabave za 2023. godinu
1. Izmjena plana nabave za 2023. godinu
Plan javne nabave za 2023. godinu
6. Izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
5. Izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
4. Izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
3. Izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
2. izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
1. izmjena plana javne nabave za 2022. godinu
Plan javne nabave za 2022. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave listopad 2021.
Izmjena i dopuna Plana javne nabave 2021.
Plan nabave za 2021. godinu
2.Izmjena plana nabave 2020.
1.Izmjena plana nabave 2020.
Plan javne nabave za 2020.
Izmjena plana javne nabave za 2019.
Plan nabave Zeleno i modro d.o.o. za 2019 godinu
2. Izmjena plana nabave 2018. Zeleno i modro d.o.o.
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. Zeleno i modro d.o.o.
Plan nabave Zeleno i modro d.o.o. za 2018 godinu

POSTUPCI JAVNE NABAVE

Objava – Obavijest o nadmetanju
Nabava goriva za motorna vozila
Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada
Vozila za sakupljanje otpada 8m3 putem financijskog leasinga
Spremnici za otpad
Društvene i druge posebne usluge 2020.
Spremnici za otpad, podzemni i press kontejneri
Komunalno vozilo, smećar (2 komada) – operativni leasing
Samopodizač kontejnera – financijski leasing
Nabava rabljenih vozila za skupljanje otpada putem financijskog leasinga
Posude za sakupljanje otpada
Nabava poštanskih usluga prema Zakonu o poštanskim uslugama
Dizelsko gorivo za potrebe voznog parka putem bezgotovinskih kartica link
Najam 3 nova komunalna vozila za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora
Registar ugovora ZELENO I MODRO d.o.o.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Popis subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Popis subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa za 2024. godinu
Popis subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa
Popis subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011)

Skip to content