Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I NAPLATA JAVNIH PARKIRALIŠTA

Upravljanje, organizacija i naplata javnih parkirališta
Grad Kaštela ima parkirališta s naplatom (ulična i vanulična) o kojima temeljem Ugovora skrbi tvrtka Zeleno i Modro d.o.o. čiji osnivač je Grad Kaštela.
Na području Grada Kaštela trenutno je aktivno šesnaest parkirališta i ona su smještena redom:

 • Kaštel Sućurac, Obala kralja Tomislava
 • Kaštel Sućurac, Ul. braće Radić (kod dječjeg vrtića)
 • Kaštel Sućurac, Ul. braće Radić (kod sportske dvorane)
 • Kaštel Sućurac, Ul. braće Radić (kod zgrade katastra)
 • Kaštel Gomilica, Ulica put Kupališta (kod Marine Kaštela)
 • Kaštel Kambelovac, Tikvarin
 • Kaštel Lukšić, Trg hrvatske mladeži
 • Kaštel Lukšić, Glavice
 • Kaštel Stari, Obala k. Tomislava (ex. Plavi Jadran)
 • Kaštel Stari, Obala k. Tomislava (Riva)
 • Kaštel Stari, Autobusna postaja
 • Kaštel Stari, Kneza Višeslava
 • Kaštel Stari, Kamberovo šetalište I
 • Kaštel Stari, Kamberovo šetalište II
 • Kaštel Novi, Đardin
 • Kaštel Novi, Kula Ćipko
 • Kaštel Novi, Polinovac
Na svim parkiralištima parking karta se može kupiti ili kovanicama ili putem SMS poruke, broj za plaćanje parkinga SMS porukom je istaknut na automatima i na parking tablama. Korisnici također mog koristiti PayDo aplikaciju za plaćanje parkinga.

Radno vrijeme parkirališta je podijeljeno na ljetno i zimsko, ljetno traje od 01. lipnja do 30. rujna, dok ostatak godine parkiralište radi po zimskom radnom vremenu.
Parkiranje traje od trenutka izdavanja parkirne karte i ne može trajat manje od jednog sata. Cijene parkirališta su navedene u cjeniku parkiranja. Postoji mogućnost kupnje povlaštene parkirne karte, a one se mogu kupiti u sjedištu tvrtke, a odnose se na fizičke osobe koje žive ili rade u blizini plaćenog parkirališta ili na pravne osobe koje imaju tvrtku u blizini plaćenog parkirališta.

Tvrtka Zeleno i Modro u ponudi ima tjedne (turističke), mjesečne i godišnje povlaštene parking karte, godišnju povlaštenu parking kartu moguće je kupiti na četiri jednake rate.

Povlaštene parking karte moguće je kupiti u prostorijama organizatora parkiranja ili na mail info@zelenoimodro.hr

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

Odluka o organizaciji parkiranja – Službeni glasnik broj 19-2022

Opći uvjeti- Luka Kaštel Stari

Skip to content