Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

OBAVIJEST O NAČINU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2024. GODINI ZA GRAD KAŠTELA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Miješani komunalni otpad odnosi se na onaj komunalni otpad koji ostaje nakon izdvajanja svog korisnog komunalnog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metali, tekstil).
Miješani komunalni otpad odlaže se u zelene spremnike ili u polupodzemne spremnike.
Otpad u spremnike se odlaže na način da se ne sabija i ne rasipa. Nemojte odlagati otpad pored i oko spremnika!!!

PAPIR
Papir se odlaže u plave spremnike koji imaju natpis PAPIR I PAPIRNATA AMBALAŽA

U PLAVE SPREMNIKE ODLAGATI U PLAVE SPREMNIKE NE ODLAGATI
novine, časopisi, prospekti, pisma, bilježnice, papirnate vrećice, kartonska ambalaža, kartonske kutije, kutije raznih namirnica, role papira… zauljeni papir, indigo i foto papir, sitne papiriće, višeslojna tetrapak ambalaža za sokove, mlijeko…, ljepljive trake, stiropor, plastificirani i metalizirani papir, papirnate maramice, vrećice iz usisivača, tapete…

PLASTIKA
Plastika se odlaže u žute spremnike koji imaju natpis PLASTIKA i PLASTIČNA AMBALAŽA

U ŽUTE SPREMNIKE ODLAGATI U ŽUTE SPREMNIKE NE ODLAGATI
plastična ambalaža od prehrambenih proizvoda (hrane i pića), sredstava za čišćenje, šampona i sl. Ambalaža mora biti isprana od sadržaja, tetrapak. Stiropor,ambalaža jakih, kemikalija i zapaljivih tvari, plastične igračke, vješalice, plastični tanjuri, ambalaža ulja, motornog ulja i antifriza, boce od ulja

STAKLO
Staklo se odlaže u zelene spremnike koji se nalaze na zelenim otocima koji imaju natpis STAKLO

U ZELENE SPREMNIKE ODLAGATI U ZELENE SPREMNIKE NE ODLAGATI
staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.). prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna, žarulje i fluorescentne svjetiljke, porculanski i keramički predmeti.

Detaljni raspored pražnjenja za cijelu 2024. godinu je u privitku ove obavijesti a dostupan je i na: http://zelenoimodro.hr/gospodarenje-otpadom/kalendar-odvoza-otpada/.

Ukoliko želite pražnjenje spremnika potrebno ga je iznijeti neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi vozilo za prikupljanje otpada na način da bude dostupan djelatnicima Zeleno i modro večer prije pražnjenja a najkasnije do 6 ujutro na dan pražnjenja.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA I SPREMNIKA SA OTPADOMJEROM:

Kaštel Sućurac Kneza Trpimira (istočno od dvorane) i kod Fontana (ispod kina Sv. Juraj)
Kaštel Gomilica Primorska ulica (uz mali parking)
Kaštel Kambelovac Tikvarin (ispod Dudanovog parka)
Kaštel Lukšić Trg hrvatske mladeži (kraj Konzuma)
Kaštel Stari Obala kralja Tomislava (u luci kod Vinalka)
Kaštel Novi Obala kralja Tomislava (uz park Đardin)
Kaštel Kambelovac Obala kralja Tomislava (istočna strana kule Rotondo)

PROBLEMATIČAN OTPAD
Problematični otpad je opasan otpad koji nastaje u kućanstvu (npr. baterije, akumulatori, boje, lakovi, kemikalije, motorna ulja, stari lijekovi, razrjeđivači, pesticidi, spremnici pod tlakom, …). Problematičan otpad predaje se isključivo u reciklažnom dvorištu ili kod ovlaštenog trgovca.

GLOMAZNI OTPAD

Zahtjev za preuzimanje glomaznog otpada se podnosi se putem telefona: 021/535-068, online obrasca na http://zelenoimodro.hr/gospodarenje-otpadom/glomazni-otpad/, e -maila: operativa@zelenoimodro.hr ili na adresi Zeleno i modro d.o.o.: Ivana Pavla II 404, 21217 Kaštel Štafilić.

U SPREMNIKE ZA GLOMAZNI OTPAD TREBA ODLAGATI:

 • kupaonsku opremu (kada, tuš kabina, umivaonik, kupaonska oprema, toalet, bide…)
 • stvari za djecu (krevetić, kolica, hodalice, hranilice, velike igračke, autosjedalica…)
 • podne obloge (tepih, laminat, linoleum, parket…)
 • namještaj (ormar, komoda, krevet, stol, stolice, madrac, naslonjač, fotelje…)
 • kuhinjska oprema (kuhinjski elementi, sudoper, kuhinjski aparati, bijela tehnika…)
 • vrtna oprema (ograda, vrata, vrtni namještaj, ležaljke, klupe, suncobran, ljuljačka…)
 • ostali glomazni otpad (rolete, žaluzine, ljestve, prozori, kolica, radijatori, bicikli, daske…)

U SPREMNIKE ZA GLOMAZNI OTPAD SE NE ODLAŽE:

 • građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, građevinskih pločica, građevinskog ljepila, stiropora i slično
 • problematični otpad poput akumulatora, baterija, lijekova i slično, žeravica i pepeo
 • sve vrste opasnog otpada, tekući otpad, ulja, kiseline, otapala, lešine životinja, miješani komunalni otpad

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište RUDINE se nalazi na adresi Put Žabic 16, Rudine.
Radno vrijeme je ponedjeljkom, utorkom i srijedom u vremenu od 12 do 18 sati, te četvrtkom, petkom i subotom od 08 do 14 sati.

Reciklažno dvorište SUĆURAC se nalazi na adresi Ulica Dr. Franje Tuđmana 31, Kaštel Sućurac.
Radno vrijeme je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i subotom u vremenu od 08 do 14 sati, te četvrtkom i petkom od 12 do 18 sati.

Fizičke osobe (građani grada Kaštela) imaju pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta uz predočenje osobne iskaznice i računa poduzeća Zeleno i modro d.o.o.

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u obračunskom razdoblju, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg). Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Pravnim osobama i obrtnicima je dozvoljeno odlaganje manjih količina otpada u reciklažno dvorište uz naplatu troškova zbrinjavanja.

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE KOJI KOMPOSTIRAJU BIOOTPAD

KOMPOSTIRATI MOŽEMO:

 • Zeleni otpad (bogat dušikom, ubrzava razgradnju i osigurava vlažnost): vrećice čaja, pokošena trava, ostaci voća i povrća, kora voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog kave i filter
 • Smeđi otpad (bogat ugljikom, usporava truljenje i osigurava prozračnost): manje količine kartona, kutije od jaja, suho lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora od drveta

NE KOMPOSTIRAMO:

 • meso, kosti, kuhano povrće, mliječne proizvode, tekući ostaci hrane, bolesne biljke, dječje i pelene za odrasle, životinjski izmet, lišće oraha, novinski papir i časopise u boji, drvo koje je bilo bojano ili lakirano, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima.
Skip to content