Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

U Kaštelima se gradi prva kompostana u županiji

02.06.2022.

Da su Kaštela pri samom vrhu po gospodarenju otpadom svjedoče nove najave direktora kaštelanske komunalne tvrtke Zeleno i modro, Alena Lučića koji je potvrdio kako će se u Kaštelima graditi prva kompostana za biootpad na području Splitsko dalmatinske županije.

Nakon podjele spremnika ‘Svaka kuća svoja kanta’, kojim je obuhvaćeno gotovo 15 tisuća korisnika te je na taj način omogućeno odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike na kućnom pragu, ali i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, grad Kaštela ide korak dalje.

Naime, gradska komunalna tvrtka nabavom vrtnih kompostera koje građani već preuzimaju, pokrenula je priču o kompostiranju bio razgradivog otpada, a svoj vrhunac će doseći izgradnjom kompostane za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.
A da priča sa kompostanom ide sve dalje i dobiva konkretnije oblike, te da je prvi korak već učinjen, potvrdio je direktor tvrtke Zeleno i modro Alen Lučić koji je zajedno sa izaslanstvo grada Kaštela u travnju bio u posjetu kompostanama u Austriji i Sloveniji gdje su obilaskom kompostana prikupili njihova iskustva o odvojenom prikupljanju bio otpada i samom kompostiranju.
– U Gracu smo obišli kompostanu otvorenog tipa, a u Ptuju smo obišli kompostanu zatvorenog tipa. Što se tiče usporedbe ta dva tipa kompostana za nas u Kaštelima, u našoj županiji, odnosno u Dalmaciji i općenito na Mediteranu puno je adekvatnija kompostana zatvorenog tipa koju smo vidjeli u Ptuju. Mogu već sada reći da ćemo, kad bude, krenuti sa projekcijom i izgradnjom upravo takve kompostane. To je takav oblik postrojenja za obradu bio razgradivog otpada koji u atmosferu ispušta minimalne, pa čak skoro i nikakve neugodne mirise. Kompletan sustav je zatvoren od početka, od kad se ubacuje bio otpad u sami zatvoreni sustav, pa do samoga kraja, kada se dobije gotovi kompost- kazao je Lučić i napomenuo da se u europskim gradovima kompostane nalaze u samom gradu te da nemaju utjecaj na lokalno stanovništvo što se tiče neugodnog mirisa, te da takve kompostane imaju samo pozitivan utjecaj jer donose sa sobom nova zapošljavanja i nova radna mjesta.

Kaštelanska kompostana zatvorenog tipa trebala bi biti izgrađena na području prostora bivših Kaštelanskih staklenika, gradnja je planirana sredstvima iz europskog fonda, ali i javno privatnim partnerstvom, no o konkretnim financijskim iznosima gradnje kompostane, Lučić nije mogao govoriti jer sve ovisi o kapacitetu i samoj mikrolokaciji kompostane, odnosno veličini obuhvata prostora za kompostanu. No, ono što je potvrdio, bit će dovoljnog kapaciteta za cijelu županiju.

– Kompostana će biti tolikog kapaciteta da će biti dovoljna za cijelu županiju. Znači da sva komunalna poduzeća u županiji mogu, ukoliko žele, bio razgradivi otpad dovoditi kod nas u našu kompostanu – napomenuo je Lučić i dodao da bi kompostiranjem dobili kompost prve kategorije, što znači da bi bio jako kvalitetan i mogao bi se koristiti i za kompostiranje prehrambenih nasada.
Što se tiče prikupljanja bio razgradivog otpada na području Kaštela, kako je kazao Lučić, omogućilo bi se prikupljanje na kućnom pragu. Korisnici bi dobili dodatnu kantu ili bio razgradivu vreću, a o tome modelu se još razmatra.
Osim što od takve kompostane očekuje dobit komunalnom poduzeće Zeleno i modro, ono će biti i na korist građanima. Naime, dio toga prerađenog i obrađenog dobivenog komposta će se dijeliti građanima bez naknade, a osim što će se bio razgradivi otpad prikupljati bez naknade kao i papir i plastika, građanima će se smanjiti količina miješanog komunalnog otpada, a time će se smanjiti i mjesečni računi.
Dodajmo, kako statistika ukazuje da bio razgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu ima preko 30 posto, što znači da bi se za toliki postotak smanjio miješani otpad.
– Podigli smo stopu odvajanja otpada sa 0,13 na 14 posto. Mi smo do sada već odvojenim prikupljanjem papira i plastike, smanjili miješani otpad za 25 posto. Tako sa ovim odvojenim prikupljanjem bio razgradivog otpada, bi se za dodatnih 30 posto smanjila količina i miješanog komunalnog otpada – zaključio je Lučić i dodao da bi i sama obrada bio razgradivog otpada rezultirala bio razgradivim kompostom koji bi bio na korist svim zainteresiranim građanima.

Last modified: 02.06.2022.

Skip to content