Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

ZAPOČINJE PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD NA PODRUČJU KAŠTEL ŠTAFILIĆA

10.01.2020.

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  na području Grada Kaštela  da će društvo Zeleno i modro d.o.o.  u ponedjeljak 13.01.2020. godine započeti s podjelom individualnih spremnika na području Kaštel Štafilića. Podjela spremnika vršit će se od ponedjeljka do subote u prijepodnevnim satima.

Podjela u prva dva tjedna će se vršiti redoslijedom po ulicama:

CRVENA ZEMLJA, PUT DIVULJA, KLIŠMANIĆEVA, F. TUĐMANA, NJIVA SV. PETRA, PUT RESNIKA , PUT UMCA

U trenutku dodjele novog spremnika svi korisnici dobiti će na potpis zapisnik o preuzimanju spremnika. Napominjemo da će se nakon podjele individualnih spremnika po svakom pojedinom naselju, zajednički spremnici postavljeni na javnim površinama povući, stoga je izuzetno bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Namjera je da se u  što kraćem vremenu podijele individualni spremnici  svi korisnicima u obiteljskim kućama, a određena odstupanja od prethodno navedenog plana su moguća ovisno o situacijama na terenu.  O detaljnom rasporedu dijeljenja spremnika po ulicama korisnici će biti obaviješteni.

Last modified: 10.01.2020.

Skip to content