Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja izmjene Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kaštela

27.12.2023.

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23) sukladno članku 77 . stavku 3. u postupku donošenju cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, kao i izmjena cjenika, Davatelj usluge je dužan provesti prethodno javno savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana. Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da u razdoblju od 27.12.2023. g. do 26.01.2024. godine dostavi svoje prijedloge na predloženu izmjenu Cjenika putem priloženog Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.

Obrazac
Poziv
Novi cjenik

Izvješće

Last modified: 02.02.2024.

Skip to content